FOTBAL

Fotbalisté jsou tradičně velmi aktivní a na okresní úrovni slaví své úspěchy. Zlatý pohár nad hlavu nezvedají často, ale radost ze hry a divácký zájem všechny naplňuje. Vzhledem k velikosti našeho města máme jedno z nejpočetnějších družstev nejmladších a mladších žáků.

Dozvědět se více…

KDY
Mládež: Pondělí 16:30 – 18:00, Čtvrtek 16:30 – 18:00
Muži: Středa 17:30 – 19:00, Pátek 17:30 – 19:00

KONTAKT
Jan Pekař – 604 928 274 (Mládež)