PŘIHLÁŠKA DO SOKOLA

Kdo má zájem být členem Tělocvičné jednoty Sokol Černovice, vyplňte přihlášku viz záložka KE STAŽENÍ a předejte některému ze stávajících členů. Poté si připravte svou fotografii. Po přijetí získáte Sokolský členský průkaz. Povinný roční členský příspěvek činí:
Sokolové nad 65 let a do 18 let – 200,- Kč/rok,
ostatní 500,- Kč/rok.

Sokol Černovice dnes

Sokol Černovice měl k březnu 2019 celkem 95 členů, z toho 44 dětí. K tomuto datu proběhly i volby do výkonného výboru našeho spolku. Oslavili jsme s hrdostí 90. výročí založení fotbalu v Černovicích. Zapojili jsme se aktivněji do organizace městské akce Černovicko se baví. Podílíme se ve spolupráci s městem na znovuzrození Sokolovny – snad se podaří.