ČLENSTVÍ V TJ

Kdo má zájem být členem Tělocvičné jednoty Sokol Černovice, vyplňte přihlášku a GDPR formulář viz záložka KE STAŽENÍ a předejte některému z členů výkonného výboru, případně zašlete sken dokumentů na e-mail cernovice@sokol.eu

Po přijetí získáte Sokolský členský průkaz. Povinný roční členský příspěvek činí: Sokolové nad 65 let a do 18 let – 300,- Kč/rok, ostatní 600,- Kč/rok.

Jako člen TJ budete mít všechny naše aktivity za výhodnější cenu.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2024

Pozn.:
300 Kč – děti do 18 let (ročník 2006 a mladší), senioři nad 65 let (ročník 1959 a starší)
600 Kč – dospělí od 19 – 64 let (ročník 2005-1960)