ČLENSTVÍ V TJ

Kdo má zájem být členem Tělocvičné jednoty Sokol Černovice, vyplňte přihlášku a GDPR formulář viz záložka KE STAŽENÍ a předejte některému ze stávajících členů, případně zašlete sken dokumentů na e-mail sokolcernovice@seznam.cz.

Po přijetí získáte Sokolský členský průkaz. Povinný roční členský příspěvek činí: Sokolové nad 65 let a do 18 let – 200,- Kč/rok, ostatní 500,- Kč/rok.

Jako člen TJ budete mít všechny naše aktivity za výhodnější cenu.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2022