Lidstvo překonalo již mnoho úskalí a nezbývá než věřit, že i dnešní složitá doba je pouze rozechvělá struna, která za čas dozní a bude zase klid na naší práci, zábavu a klidné žití. Snad s uvědoměním si toho, že život je vzácný dar, zdraví nad všechny poklady a přátelství nejpevnější pouto na světě.

Za Tělocvičnou jednotu Sokol Černovice přejeme Všem klidné prožití svátku vánočních a šťastný nový rok 2021.