ATLETICKÁ A GYMNASTICKÁ PRŮPRAVA

Cílem naší atletické a gymnastické průpravy je všestranný rozvoj pohybových schopností dítěte, zvládnutí základních a poté středně náročných pohybových dovedností, základy míčových her, gymnastiky a základních atletických disciplín. Hodiny jsou vedeny formou hry, tak aby sport děti i v pozdějším věku stále těšil, avšak s důrazem na správnou sportovní metodiku v jednotlivých disciplínách.

Atletická průprava – hlavním cílem je rozvinout u dětí tři základní atletické dovednosti: běh, hod a skok. K nácviku atletiky budeme využívat sadu „Dětské atletiky“, která je velmi pestrá a dětmi oblíbená.  

Gymnastická průprava – hlavním cílem je u dětí podpořit správný tělesný vývoj s využitím nejrůznějších gymnastických pomůcek (žíněnky, gymnastický koberec, trampolína, gymnastická koza, švédská bedna, lavičky, kladina). V hodinách bude kladen důraz i na kompenzační a protahovací cvičení.

Pokud v sobě děti objeví talent a zájem, zapojíme se do oficiálních soutěží.

Aktuálně pro tuto aktivitu hledáme lektora, případným zájemcům se ozveme s více informacemi, až to bude možné.GALERIE

Konec školního roku

Jak probíhají naše hodiny?