AKTUÁLNÍ ANTI-COVID OPATŘENÍ

Od 22. listopadu 2021 platí nová Anti-Covid opatření, která se týkají činnosti TJ. Pro skupinové lekce a kroužky jsou důležité tyto body:
– Skupina do 20 osob bez podmínek (ve vnitřních i vnějších prostorech).
– Jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastníků (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů, není vyžadováno potvrzení o očkování, PCR test, či potvrzení o prodělané nemoci Covid-19 do 180 dnů

Činnost skupinových lekcí a kroužků bude tedy nadále probíhat za výše zmíněných podmínek.