Advent

Advent (latinské adventus = příchod). Pro křesťany je začátkem církevního roku a vyznačuje se dvojím očekáváním – narození Ježíše Krista (24. prosince) a jeho zmrtvýchvstání (Velikonoce). Nejviditelnějším symbolem adventu je adventní věnec. Bez svíček se používá ke zdobení dveří. Ten se svícemi slouží k symbolickému odpočítávání čtyř adventních týdnů. Dříve se často používaly i holé slaměné věnce, které odháněly zlé duchy. K adventu patří také půst a spánek na tvrdém lůžku. Zapovězena je i hlučná zábava či pomlouvání. Naopak žádoucí je každodenní návštěva rorátů (ranní zpívané mše) a konání dobrých skutků.

Přejeme Vám pevné zdraví, klidný adventní čas i svátky vánoční.
TJ SOKOL Černovice

PŘIHLÁŠKA DO SOKOLA

Kdo má zájem být členem Tělocvičné jednoty Sokol Černovice, vyplňte přihlášku viz záložka KE STAŽENÍ a předejte některému ze stávajících členů. Poté si připravte svou fotografii. Po přijetí získáte Sokolský členský průkaz. Povinný roční členský příspěvek činí:
Sokolové nad 65 let a do 18 let – 200,- Kč/rok,
ostatní 500,- Kč/rok.

Sokol Černovice dnes

Sokol Černovice měl k březnu 2019 celkem 95 členů, z toho 44 dětí. K tomuto datu proběhly i volby do výkonného výboru našeho spolku. Oslavili jsme s hrdostí 90. výročí založení fotbalu v Černovicích. Zapojili jsme se aktivněji do organizace městské akce Černovicko se baví. Podílíme se ve spolupráci s městem na znovuzrození Sokolovny – snad se podaří.